Magnetsele

EU-Overensstemmelseserklæring

 

Det er vigtigt, at gennemlæse denne brugsanvisning inden montering og ibrugtagning af MJ-Magnetsele, samt at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges for at opnå den optimale udnyttelse af selen.

MJ-Magnetsele, er konstrueret til anvendelse som fikseringssele i et køretøj, -bil, bus m.v.. MJ-Magnetsele, anvendes i forbindelse med et sæde med ryglæn der er fastgjort til køretøjet.

MJ-Magnetsele, anvendes til børn og unge.

MJ-Magnetsele, er IKKE en sikkerhedssele, men en fikseringssele der sikrer barnets rette placering på sædet.

Anvendes MJ-Magnetsele til andet formål end beskrevet, gælder CE-mærkning og garanti kun ved fabrikantens skriftlige godkendelse.

Indholdsfortegnelse:

  1. CE-Overensstemmelseserklæring.
  1. Anvendelse.
  1. Vedligeholdelse.
  1. Garanti.

 

1. EU-Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

 

MJ Autosadelmager ApS

Holmstrupgårdvej 250

8210 Århus V

Erklærer hermed, at MJ-Magnetsele, er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelsen i RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om Personlige Værnemidler (89/686/EF)

MJ-Magnetsele, er konstrueret til fiksering af børn og unge, der er for store til at sidde i auto barnestol og er beregnet som støttesele til fiksering af bruger i bilsæde eller kørestol.

Endvidere er produktet underlagt følgende standarder og cirkulærer:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler At Bek. Nr. 1273 af 18. december 1996.

8210 Århus V, den 20.03.2013.

Morten Jespersen

2.   Anvendelse:

MJ-Magnetsele, er fremstillet af polyamid gjorde og en brystpude udført af blødt åndbart 90%  bomuld og 10% viskose stof

Selen kan vaskes ved 40˚C, anvend ikke tørretumbler til tørring efter vask.

Når personen er placeret og fikseret med MJ-Magnetsele, lægges køretøjets sikkerhedssele på personen, efter gældende regler for transport af børn og unge.

Efterlad aldrig børn og unge uden opsyn, når de er fikseret med MJ-Magnetsele.

 

 

3. Vedligeholdelse.

Daglig vedligeholdelse inden ibrugtagning, efterse MJ-Magnetsele, for skader og slidtage, kontroller også at låsene fungerer.

Ved skader eller slidtage skal MJ-Magnetsele, sendes til reparation.

Bortskaffelse.

Når Fempunktselen ikke længere skal anvendes, kan dette sendes til destruktion for genanvendelig jernaffald og brændbart stof.

 

4. Garanti.

Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. Garantien er gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisning og til det formål hvorunder udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. følgevirkninger forårsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten.

Garantiperioden er efter gældende lovgivning eller som aftalt i ordrebekræftelse.

 

 

Vi har åbent 07:30-16:30

Top