Easy Travelsele

 

1. EU-Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

 

MJ Autosadelmager ApS

Holmstrupgårdvej 250

8210 Århus V

Erklærer hermed, at MJ-Easytravel selen. er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelsen i RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om Personlige Værnemidler (89/686/EF)

MJ- Easytravel selen er konstrueret til fiksering af børn og unge, der er for store til at sidde i auto barnestol og er konstrueret som støttesele til fiksering af bruger i et bilsæde eller evt. kørestol.  

Endvidere er produktet underlagt følgende standarder og cirkulærer:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler At Bek. Nr. 1273 af 18. december 1996.

8210 Århus V, den 20.03.2013.

Morten Jespersen

2.   Anvendelse:

MJ-Easytravel selen er fremstillet af polyamid gjorde og en vest udført af blødt åndbart 100% polyester stof på bagsiden og 100% polyester net vævet stof på forsiden.

Vesten kan vaskes ved 40˚C, anvend ikke tørretumbler til tørring efter vask.

Når personen er placeret og fikseret med MJ-Easytravel selen lægges køretøjets sikkerhedssele på personen, efter gældende regler for transport af børn og unge.

Efterlad aldrig børn og unge uden opsyn, når de er fikseret med MJ-Easytravel selen.

 

3. Vedligeholdelse.

Daglig vedligeholdelse inden ibrugtagning, efterse MJ-Easytravel selen for skader og slidtage, kontroller også at låsene fungerer.

Ved skader eller slidtage skal MJ-Easytravel selen sendes til reparation.

Bortskaffelse.

Når MJ-Easytravel selen ikke længere skal anvendes, kan denne sendes til destruktion for genanvendelig jernaffald og brændbar stof.

 

4. Garanti.

Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. Garantien er gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisning og til det formål hvorunder udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. følgevirkninger forårsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten.

Garantiperioden er efter gældende lovgivning eller som aftalt i ordrebekræftelse.

 

 

Vi har åbent 07:30-16:30

Top